4.3.2018

Kineziotaping II.

Zatímco v prvním kurzu Kineziotaping jsme se věnovali především základům tejpování a osvojení si teoretických znalostí, ve druhém kurzu se budeme do hloubky věnovat různým technikám tejpování. Určovat která technika je nejvhodnější pro využití na daný problém, budeme se více věnovat konkrétním případům a jejich řešení.

Tejpování je vynikající fyzioterapeutická technika, kterou můžeme výrazně zlepšit rozsah pohybu, omezit bolest a zmenšit otok. Uplatňuje se jako doplňující terapie při mnoha diagnózách a způsobech léčby. Metoda je vhodná pro dospělé, děti ale i starší generaci.

Techniky Kineziotaping pomáhají řešit:

  1. Svalová technika. Svalová technika spočívá v nalepování elastických pásek s pružností odpovídající lidské kůži, kdy páska zvlní pokožku a tím umožní zvýšený trvalý průtok krve i lymfy. Prodlužuje se tak uvolnění svalů, účinek lymfodrenáží i masáží a aktivují se ozdravné procesy.
  2. Ligamentózní technika. Je to technika určená ke stabilizaci jednotlivých vazů, přechodových částí páteře, akupunkturních bodů a trigerpointů.
  3. Fasciová technika. Tato technika normalizuje svalové napětí.
  4. Lymfatická technika. Lymfatická technika předchází opakované tvorbě lymfedémů. Zvýšením průtoku lymfy odvádí toxiny z povrchových tkání.
  5. Korekce jizev. Strečováním okrajů nebo místa jizvy uvolňujeme a odstraňujeme tím, jak jizvy přirostlé k podkoží, tak jizvy keloidní.
  6. Technika mechanické korekce. Odlehčením zlepšujeme postavení svalů, kloubů a kostí po úraze nebo při sportovním výkonu. Například při tenisu se tejpováním ramenního kloubu dosahuje nebývalé funkčnosti, pohyblivosti a odstranění akutních i chronických bolestí.

Co vám kurz může přinést:

Ve druhém kurzu už se nebudeme tolik věnovat teoretickým znalostem, ale více pronikneme do praktického aplikování tejpů. Budeme se věnovat řešení určitých problémů (např. ústřely bederní či krční páteře, syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, úrazy kloubů, artróza, nesprávné držení těla u dětí i dospělých, …), řešení problémů v oblasti lymfatické cirkulace a mnoho dalšího.

S kým a kde se kurz bude odehrávat:

Masérský kurz pod vedením Mariána Vlašiče, bude probíhat v Hustopečích u Brna v omezeném počtu účastníků, což umožní individuální přístup a precizní proškolení jednotlivců. Po ukončení kurzu dostanete certifikát o jeho absolvování. Kurz je určen pro maséry, pedikérky, zdravotníky i pro lidi, kteří chtějí pomoci sobě a svým blízkým.

V případě potřeby je možné zajistit ubytování pro zájemce kurzu.

Lektor – Marián Vlašič

Profesionálně pracuji jako masér a chiropraktik. V poslední době se věnuji především komplikovanějším případům, kde hrozí operace, profesionálním sportovcům a dětem. Zajímám se stále častěji o příčiny vzniku problémů. Své masérské vzdělání jsem získával postupně na nejlepších možných kurzech, denní praxí a osobními konzultacemi s lektory, lékaři a také osobní zkušeností na vlastním těle. Zkoumal jsem různé postupy při svých cestách v zahraničí, jejich případně paralely a možnosti účinků.

Kurz není plně obsazen a je možno se přihlásit.

Objednávky na telefonním čísle +420 728 089 866 nebo pomocí formuláře níže.


Online přihláška