6.9.2020

Manuální terapie bolestivých lokálních stavů

Odborný kurz vychází z vice jak 25leté zkušenosti lektora z vrcholového sportu a soukromé rehabilitační praxe. Seznámíte se s terapeutickými postupy,  které můžete s úspěchem aplikovat u  více  jak  85%  běžné klientely . Jednotlivé postupy lze indikovat jako soubor technik nebo je použít v konkrétní situaci, kdy už nevíte jak dále, potřebujete se posunout a být klientovi nápomocný souborem jiných technik (např cvičení, které klient v tomto stavu není schopný provést)

Lektor Roman Bílek, na kurzu manuální terapie bolestivých lokálních stavů, vychází ze souboru technik (Dornova metoda, strukturální a miofasciální integrace, rolfing, ruské kombinované techniky, chiropraxe, baňkování, osteopatie, flossband, kinesiotape, mobilizační techniky, manuální terapie, z SM systému) a další.

Manuální techniky patří do skupiny analytických léčebných metod. To znamená, že se zabývají jednotlivými klouby a segmenty pohybového aparátu samostatně a následně se spojují do širších souvislostí v rámci celého těla. Je potřeba si uvědomit, že primární patologie (zlomenina, výron, distorze, namožení svalů, funkční blokáda nebo strukturální porucha) některého kloubu, svalu, fascie, nejenže naruší funkci, ale také kloubní a svalové receptory. To vede k mnoha reflexním odpovědím, které se vrací do postiženého místa a způsobí řetězení funkčních patologií kloubů a kosterních svalů. Roli zde hraje také důležitý fakt, že CNS řídí délku svalových vláken, ale nikoliv délku u kolagenních vláken vaziva.

Z pohledu mechaniky jsou kritickými místy pohybového aparátu klouby. Tělo si musí tato místa stabilizovat. Vyvíjí vnitřní napětí (presstress) aby došlo k omezení pohybu, vyvažuje pohyb sil, které působí na klouby a které zajištují samostabilizaci.  Na tomto mechanizmu se podílí i kosterní svaly svou izometrickou kontrakcí . Stabilizace na principu vyvážení mechanických sil se označuje jako tensegrita (tensní integrita). Představme si jednotlivé koule propojené lany. V tensegritě vzniká rovnováha sil nezávisle na gravitaci. Stejně tak jako v živém organismu existuje hierarchie Tensegritových sítí, které umožní mechanické udržování uvnitř celku.  např podvrtnutý kotník, je funkční blokáda a strukturální porucha lokální, ale ovlivní také ostatní klouby a fascie, a to nejen dolní končetiny.

Způsob práce

Metoda 3 kloubů

V rámci kompletní manuální intervence je potřebné správné nastavení mechaniky kloubů pod i nad místem bolestí. Pacient sám podvědomě od bolesti problematickému místu uhýbá, což naruší celkovou biomechaniku pohybu. Jednoduše řečeno, bolestivý stav (prostor, segment) ovlivňují minimálně 3 kloubní spojení.

Funkční stav

Funkční stav vaziva, svalových vláken a fascií je úzce propojený. To se projeví nejen při zdravém fyziologickém stavu, ale také při stavech patologických . Fascie, které vytváří mezisvalové bariéry (septa)se upínají k periostu kosti . Nebývá překvapením,  že tyto úpony mohou být poškozeny v důsledku přetížení. Dochází ke zvýšené excentrické kontrakci a následně k přetížení hlubokých fascií.  To může vést ke vzniku zánětu.  Z praxe víme, že každá primární příčina, okamžitě vyvolá vznik patologického řetězce funkčních blokád. Tato reakce je neurologicky reflexní. Proto je dobré brát v úvahu, že primární příčina nebude jediná patologie v těle a také ostatní řetězce mohou být narušené.

Zpracování informace

Tělo zpracovává informace 3 až 5 dní. Z toho plyne, že informace od pacienta, že mu terapie nezabrala, nelze brát jako definitivní stav. Nechte klienta ať Vám poskytne zpětnou vazbu nejdříve za 3až 5 dní a následně můžeme volit další postup.

Informace k diagnostice

Úspěšná léčba vychází z dobře provedené diagnostiky. Je tomu tak ve všech oblastech medicíny. Základem je znát struktury a zjistit (mít palpační cit) co je normální stav. Disponovat schopností provést dobrou diagnostiku má téměř větší hodnotu než znalost stovky terapeutických možností.

Lektor kurzu: Roman Bílek

Lektor postgraduálního vzdělávání pro maséry, fyzioterapeuty, trenéry a jiné související profese. Reprezentant v atletické chůzi. Držitel 16 mistrovských titulů. Několikanásobný reprezentant Československa, následně České republiky, účastník Olympijských her, MS, ME, navštívil víc jak 30 zemí světa. Vlastní praxi masér – terapeut provozuje jak u pacientů, tak i vrcholových sportovců z různých odvětví.

Lektor Roman Bílek klade velký důraz na to, aby výuka neprobíhala ve stresujícím prostředí. Je vedená srozumitelnou formou pro všechny skupiny studentů.

Datum konání: 6.11-.11.2021
.6.11.2021 začátek v 9.00 konec 18.00
7.11.2021  začátek v 9.00 a předpokládaný konec v 17.00

Kurz je zakončen Certifikátem.

Cena Odborného kurzu je 6.000, – Kč

V ceně kurzu jsou odborná skripta, káva, čaj, a drobné občerstvení.

Oběd je možnost v hotelové restauraci za zvýhodněnou cenu.

Možnost ubytování zajištěna.

Místo konání: Kurz bude probíhat v masážním studiu Flaxová (školící místnost v budově wellness). Hotel Kraví Hora. Bořetice v omezeném počtu účastníků.

Objednávky na telefonním čísle +420 728 089 866 nebo pomocí formuláře níže.


Online přihláška